เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : "ครู" ผู้ให้ด้วย "หัวใจ"

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ตีตรงจุดวันนี้ ต้อนรับวันครู 16 มกราคมที่กำลังจะมาถึง อยากจะพาคุณผู้ชมไปหลากหลายเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่ทุ่มเทและเสียสละของคุณครู โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แม้จะมีความยากลำบากหรือเจออุปสรรคในการเรียนการสอน แต่คุณครูหลาย ๆ ท่านก็พยายามที่จะหาวิธีการสอนที่น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้ได้มากที่สุด

ความรักความห่วงใยของครูไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน และยังรวมไปถึงคุณครูที่สอนกลุ่มเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ รวมถึงครูโรงพยาบาลที่ทำหน้าที่สอนเด็กป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งเด็ก ๆ กลุ่มนี้จะต้องได้รับการศึกษาตามสิทธิของเด็กด้วยเช่นกัน ความทุ่มเทของครูไม่ต่างจากการสอนเด็กในโรงเรียน และเปรียบเสมือนดั่งเป็นพ่อแม่คนที่สองของนักเรียน

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในวันหรือในโอกาสใดก็ตาม ทีมข่าว 7HD ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุก ๆ ท่านที่ทำหน้าที่ครูผู้ให้ด้วยหัวใจอย่างแท้จริง

ขอบคุณภาพจาก : TikTok cotton krufaii, 1baipor, kruple3717, boosrisuwapan, kruwater, ayenyinthu0, mind_mint36