ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 14 ม.ค.65

พื้นที่ตอนบนของไทย ยังมีลมหนาวกำลังอ่อนพัดปกคลุม ทำให้ยังมีอากาศเย็น แต่บางพื้นที่จะมีฝนตกเล็กน้อย ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

มวลอากาศเย็นกำลังอ่อน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ยังคงมีอากาศหนาวเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า ขณะเดียวกันลมตะวันตก และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเล็กน้อย ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ มีฝนตกเล็กน้อยเช่นกัน

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาว ต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศหนาวเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้าเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ มีฝนตกเล็กน้อย อ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูง 1-2 เมตร ทะเลอันดามัน ตั้งแต่กระบี่ลงไป คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส