7HD ร้อนออนไลน์

รมว.พาณิชย์ ชงของบฯ 1,400 ล้านบาท จัดโครงการลดราคาสินค้า

รมว.พาณิชย์ ชงของบฯ 1,400 ล้านบาท จัดโครงการลดราคาสินค้า
วันนี้ (14 ม.ค.65)  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า  จะเสนอของบประมาณ 1,400 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการพาณิชย์ลดราคา ลดค่าของชีพประชาชนเพิ่มทางเลือก ซึ่งเป็นโครงการระยะ 90 วัน หรือ 3 เดือน
สำหรับการดูแลปัญหาราคาเนื้อหมู  ไข่ไก่  ตอนนี้หลังสั่งห้ามส่งออกหมูแล้ว ได้ดำเนินการเพิ่มจุดขายหมูเนื้อแดงราคาถูกกิโลกรัมละไม่เกิน 150 บาท 667 จุดทั่วทั้งประเทศ เพื่อชี้นำและแทรกแซงราคาในช่วงจำเป็น บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค  เช่นเดียวกับการดูแลราคาไข่ไก่  ที่เจรจากับผู้เลี้ยงไก่ไข่ตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ ฟองละ 2.90 บาทจนกว่าสถานการณ์ราคาจะดีขึ้น

ส่วนราคาไก่ ในวันจันทร์หน้ากรมการค้าภายในจะหารืออีกครั้ง  โดยได้เตรียมมาตรการดูแล ด้านปริมาณไว้แล้ว ซึ่งได้รับการยืนยันจากเกษตรกรและผู้ผลิตรายต่างๆว่าจนถึงขณะนี้ไก่มีปริมาณอย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  ชิ้นส่วนสำคัญ 3 ตัว คือ 1)ไก่สดทั้งตัว 2)น่องติดสะโพก และ 3)เนื้อหน้าอก   นอกจากนี้ยังพร้อมจะแทรกแซงราคาชี้นำตลาดในราคาพิเศษ เพื่อป้องกันการดึงราคาสูงจนเกินไปเพื่อเป็นทางเลือก โดยจะจัดจุดจำหน่ายไก่ราคาถูก 3,050 จุดโดยต้องของบกลาง มาช่วยบริหารจัดการ และดูแลให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภค บริโภค กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลปลายน้ำ ยังคงนโยบายทำให้ทุกฝ่ายอยู่ได้อย่างสมดุล ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค พร้อมดูแลการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หากมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาต้องดำเนินคดีต่อไปตามมาตรา 29 จำคุกไม่เกิน 7 ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ให้ดำเนินการโดยเคร่งครัด และตนสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งโครงการคนละครึ่งมาดำเนินการเร็วขึ้น