ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 14 มกราคม 2565

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกน

ในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ ที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี หม่อมฉันและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ประชาชนชาวไทยขอส่งใจร่วมกับประชาชนชาวเดนมาร์กในการเฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษแห่งรัชสมัยอันเปี่ยมด้วยพระบารมี ประเทศเดนมาร์กได้รักษาสถานะที่สง่างามอย่างเต็มภาคภูมิท่ามกลางนานาประเทศมาโดยตลอด ด้วยความเป็นปึกแผ่นเข้มแข็ง ความใฝ่สันติ และความเจริญรุ่งเรือง

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในวาระต่าง ๆ ของฝ่าพระบาท ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวไทยไม่เสื่อมคลาย โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนอย่างเป็นทางการ เมื่อปีพุทธศักราช 2544 สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองนั้น ได้เจริญรุดหน้าเป็นที่ยิ่งด้วยพระบารมีของฝ่าพระบาท อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่ 9 พระราชบิดาของฝ่าพระบาท กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของหม่อมฉัน

ขอให้มิตรภาพระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จงสถิตสถาพรและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด