ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 18 "คุรุราชา พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2564

ที่ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 18 "คุรุราชา พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ-เอสแบค สะพานใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี-เอสแบค นนทบุรี ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น "คุรุราชา พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน"

โดยโล่เชิดชูเกียรติ ครูในดวงใจศิษย์ เป็นรางวัลที่มอบให้ผู้บริหารและครู ที่สร้างคุณงามความดีในวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ดูแลเอาใจใส่ติดตามนักศึกษาเป็นอย่างดี มีความอดทน รับผิดชอบ มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเสียสละ รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อศิษย์ และได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้เป็นแบบอย่างเป็นที่รักและเคารพของศิษย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม 2565 โดยปีนี้ มีครูได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ครูในดวงใจศิษย์ จำนวน 219 คน และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติ "คนดีศรีนอร์ท" และ "เด็กดีศรี SBAC" 9 คน

ข่าวอื่นในหมวด