ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ที่โรงเรียนบ้านริมวัง 1 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้ผู้พิการสูงอายุพื้นที่ตำบลป่าหุ่ง 3 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จากสภาพความกดอากาศสูงกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นลง ซึ่งผลสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปี 2564 พบว่ามีผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาว 275,967 คน เฉพาะอำเภอพานซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นผู้มีรายได้น้อย มีผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาวมากถึง 36,772 คน ที่ผ่านมา ฝ่ายปกครองอำเภอพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการมอบเครื่องกันหนาวไปแล้ว แต่ยังมีประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มและเครื่องกันหนาวอีกจำนวนมาก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง