ข่าวดึก 7HD

ลุ้นศาลปกครองกลาง ชี้ชะตา 10 ล้านกรมธรรม์โควิด-19

ข่าวดึก 7HD - ศาลปกครองกลาง ยังไม่ชี้ขาด คดี คปภ.ออกคำสั่งทางปกครอง สั่งห้ามบริษัทยกเลิกกรมธรรม์โควิด-19 แบบ "เจอ จ่าย จบ" หลังมีการยื่นฟ้องและไต่สวน 2 ฝ่าย

หลังนายทะเบียน หรือ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.ออกคำสั่งทางปกครอง สั่งห้ามบริษัทยกเลิกกรมธรรม์โควิด-19 แบบ "เจอ จ่าย จบ" ทำให้บริษัทธุรกิจประกันภัย 2 แห่ง คือ คือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอพิจารณาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว รวมทั้ง ขอให้มีคำสั่งระงับการบังคับคำสั่งเป็นการชั่วคราว ก่อนที่ศาลมีคำพิพากษา เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวทำให้บริษัทประกันวินาศภัย ทยอยปิดกิจการ เป็นโทษต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ซึ่งวันนี้เอง มีการนัดไต่สวน เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำขอหรือไม่

โดยในการไต่สวนฝ่ายผู้ยื่นฟ้อง คือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด ยืนยัันต่อศาลว่า คำสั่ง ของ คปภ.ขัดต่อพระราชบัญญัติประกันภัย ที่ให้สิทธิบริษัทประกันภัย บอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยผู้รับประกันภัยได้ หากพบว่า เหตุการณ์ไม่ปกติ และไม่แจ้งคำสั่งให้บริษัทประกันภัยได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมาย

ขณะที่ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.และสำนักงาน คปภ. ผู้ถูกฟ้อง ก็ยืนยันต่อศาลว่า คำสั่งนายทะเบียนที่ออกมาชอบและจำเป็น เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หากเพิกถอนหรือบอกเลิกรมธรรม์ประกันภัย จะทำให้ผู้ถือกรรม์กว่า 10 ล้านคน ถูกลอยแพ และจะเป็นบรรทัดฐาน เพื่อบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดในรูปแบบเดียวกันและการประกันภัยประเภทอื่น ๆ ตามมาได้

ทั้งนี้ หากศาลปกครองกลางพิจารณาเห็นพ้องตามคำร้องของบริษัทประกันภัย ก็อาจจะมีผลต่อกรมธรรม์ประกันโควิด "เจอ จ่าย จบ" ของประชาชนทั้งระบบ​ที่ทำไว้​ และยังมีผลคุ้มครองอยู่เกือบ 10 ล้านกรมธรรม์ อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวาย เนื่องจากหากผู้ซื้อประกันภัย ติดเชื้อโควิด-19 ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย และอาจจะนำไปสู่กระบวนการฟ้องร้องของประชาชนเพิ่มเติมเป็นคดีแพ่ง ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ คปภ.จำเป็นต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ตามกระบวนการ เพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชน ประโยชน์สาธารณะ