ห้องข่าววาไรตี้

ทบ.มอบรถสามล้อโยก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ

ห้องข่าววาไรตี้ - กองทัพบก เดินหน้าช่วยเหลือสังคม มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการ ใช้เพื่อดําเนินชีวิตประจําวัน

จากนโยบายของกองทัพบก ให้หน่วยทหารช่วยเหลือผู้ยากไร้ในทุกรูปแบบ ล่าสุด กรมสรรพาวุธทหารบก ทําการผลิต รถสามล้อโยกสําหรับคนพิการ จํานวน 30 คัน เพื่อมอบให้ผู้พิการที่ขาดแคลน และมีความจําเป็น ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและการเดินทาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน นับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกัน เพื่อความสงบสุข ของสังคม

โดยเป็นการมอบผ่าน สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่อนำรถสามล้อโยกไปจัดสรร ให้กับผู้พิการ ตามความเหมาะสม ในโอกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตจักรยาน สามล้อโยก ที่ผลิตโดยผู้พิการเพื่อให้กําลังใจและส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้พิการด้วย