ห้องข่าววาไรตี้

เปิดสายด่วน EOC กทม.ส่งต่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19

กรุงเทพมหานคร เปิดสายด่วนโควิด 50 เขต รับผู้ป่วยโควิดเข้าสู่ระบบการรักษาภายใน 12 ชั่วโมง

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต หรือ EOC ใน 50 เขต เพิ่มศักยภาพในการรับและนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับระดับอาการของผู้ป่วย โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับคลินิกอบอุ่นหรือสถานพยาบาล  มีเป้าหมายการเข้าถึงผู้ป่วยภายใน 12 ชั่วโมง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับผู้ป่วยเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น หากผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรง และสามารถแยกกักตัวได้ จะเข้าสู่การแยกกักรักษาที่บ้าน หรือ Home Isolation ส่วนในกรณีที่ผู้ติดเชื้อมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถแยกกักที่บ้านได้ จะนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation หรือส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม หรือส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการ

ทั้งนี้ ศูนย์ฯดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประสานเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา เพิ่มเติมจากสายด่วน สปสช.1330 กด 14 และสายด่วนศูนย์เอราวัณ กทม. 1669 กด 2 โดยผู้ป่วยสามารถโทรสายด่วนโควิด (EOC) 50 เขต เพื่อประสานการเข้ารับการรักษา ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคมเป็นต้นไป