สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ยาตำรับห้าราก และประสะเปราะใหญ่ สู้โควิด-19

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ ยาตำรับสมุนไพรไทย ช่วยลดไข้ ยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ เตรียมศึกษาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย ก่อนนำไปใช้ในคน

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้นำสารสกัดยาตำรับห้าราก และยาตำรับประสะเปราะใหญ่ ซึ่งเป็นยาสมุนไพรไทย มาศึกษาทดลองฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา

โดยนำมาบ่มกับเชื้อไวรัสในหลอดทดลอง และนำเชื้อไวรัสไปทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยง ผลการทดสอบเบื้องต้น พบว่ายาตำรับห้ารากที่สกัดด้วยน้ำ สามารถยับยั้งเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ได้ถึงร้อยละ 96.23 ส่วนยาตำรับประสะเปราะใหญ่ที่สกัดด้วยน้ำ ยับยั้งเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา ได้ร้อยละ 76.56 และยาตำรับประสะเปราะใหญ่ที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นร้อยละ 50 สามารถยับยั้งเชื้อโควิด ได้ร้อยละ 88.70

ยาสมุนไพรไทย ทั้ง 2 ตำรับนี้ จัดอยู่ในกลุ่มยาแก้ไข้ ที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปัจจุบัน ประชาชนสามารถหาซื้อมารับประทานได้เอง ตามข้อบ่งใช้และขนาดที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

แต่หากจะนำไปใช้รักษาโรคโควิด-19 จะต้องรอผลการศึกษาวิจัยให้แน่ชัดเสียก่อน เพื่อความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เร่งวิจัยและพัฒนาสมุนไพรทั้ง 2 ตำรับ ทั้งในด้านการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ก่อนการติดเชื้อไวรัส ฤทธิ์ และกลไกการออกฤทธิ์ในการต้านการติดเชื้อไวรัส ไปจนถึงศึกษาความปลอดภัยของยาตำรับ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคโควิด-19