สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

กทม.เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รับมือสายพันธุ์โอมิครอน

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กรุงเทพมหานคร พยายามเร่งการฉีดวัคซีน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

ที่วัดสารอด ซอยสุขสวัสดิ์ 44 เขตราษฎร์บูรณะ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายธรณ์เทพ ชัยธนกวิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ไปดูการให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชน โดยการใช้รถฉีดวัคซีนหน่วยเคลื่อนที่ กับประชาชนที่ไปรอรับบริการกว่า 700 คน

นายศักดิ์ชัย บอกว่า กรุงเทพมหานครกำลังเร่งระดมอุปกรณ์และกำลังคน ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ฝ่ายการแพทย์ เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลได้เพิ่มวันให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยที่ประชาชนไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า สามารถเดินทางมาขอรับบริการฉีดวัคซีนได้โดยตรง นอกจากนี้ยังยืนยันความพร้อมที่จะรับดูแลเด็กที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยให้ติดต่อไปที่ส่วนกลาง หรือเบอร์โทรศัพท์สายตรงฮอสพิเทล ที่ประกาศประชาสัมพันธ์ไว้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของทางโรงพยาบาล

ส่วนเรื่องการเรียนการสอนที่ยังต้องพึ่งพาการเรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ทำให้หลายโรงเรียนต้องมีการปรับตัว และหาวิธีที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เช่นเดียวกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 แห่ง ที่มีการจัดประชุม นำคณะครูอาจารย์มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนต่อไป