ข่าวเด็ด 7 สี

เกือบทุกจังหวัดเปิดตลาดนัดขายหมู กิโลกรัมละ 150 บาท

ขณะนี้ เกือบทุกจังหวัดได้เปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง ในราคากิโลกรัมละ 150 บาทแล้ว เพื่อเป็นการแกัไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพจากภาวะราคาสุกรมีการปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้น เนื่องจากการลดปริมาณการเลี้ยงและโรคระบาด รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น โดยจุดจำหน่ายจะกระจายตามอำเภอต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัด พร้อมจัดตลาดนัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น ไข่ไก่ เนื้อไก่ เนื้อปลา และน้ำตาลทราย ในราคาประหยัด ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม

นอกจากนี้ ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา และห้ามกักตุนสินค้า หากพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด