ข่าวเด็ด 7 สี

สถานการณ์โควิด-19 ติดเชื้อเพิ่ม 7,793 คน

ข่าวเด็ด 7 สี - ศบค.รายงานจำนวน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ รวม 7,793 คน จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,523 คน ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 270 คน ผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 92,973 คน

ขณะที่วันนี้ หายป่วยกลับบ้าน 5,202 คน หายป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 48,630 คน ผู้ป่วยกำลังรักษา 77,368 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ มีทั้งสิ้น 18 คน