7HDร้อนออนไลน์

โควิดอุบลฯ สั่งปิดเรียนเพิ่ม สถานการณ์ไม่ดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อวันละเกือบ 300 คน

15 มกราคม 2565 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีมติที่ 5/2565 ให้โรงเรียนทั้งจังหวัดงดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ เรียนออนไลน์ต่อไปอีก 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18-24 ม.ค. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดยังไม่ดีขึ้น โดยยังพบคนติดเชื้อวันละเกือบ 300 คน กระจายอยู่ในหลายอำเภอ และมีคนกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัวสังเกตอาการเกือบ 4,000 คน ปัจจุบันจังหวัดมีคนติดเชื้อทั้งสิ้น 3,920 คน ในจำนวนนี้ 80 คน เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา อีก 772 คน เป็นเด็กอายุระหว่าง 6-18 ปี ซึ่งติดเชื้อจากคนในครอบครัว จึงมีมติให้ปิดเรียนต่อ เพื่อรอสถานการณ์ให้คลี่คลายมากกว่านี้

สำหรับวันนี้ มีผู้ติดเชื้อ 269 คน  เสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีการระบาดเมื่อปี 2563 รวม 198 คน ส่วนคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับเอกมัย 487 ยังพบอีก 4 คน รวมมีคนติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้เพียงแห่งเดียว 780 คน คนกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวสังเกตอาการ 2,196 คน และเกิดการแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.2564 ถึงปัจจุบันเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 แล้ว
           
ส่วนร้านอาหารกึ่งผับในต่างอำเภอที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ร้านเอกมัย 487 อีก 3 แห่ง ก็ยังพบคนติดเชื้อรวม 344 คน กลุ่มเสี่ยงอีก 728 คน