ข่าวเด็ด 7 สี

กกต.ส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้ง ชุมพร-สงขลา

ข่าวเด็ด 7 สี - เช้านี้ (15 ม.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยที่ได้มีการอบรมซักซ้อมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อให้เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้บริสุทธิ์ ยุติธรรมและปลอดโควิด-19 คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ 70%

 ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร และเขต 6 จังหวัดสงขลา จะสามารถหาเสียงได้แค่เพียง 18.00 น.ของวันนี้