7hdร้อนออนไลน์

ญี่ปุ่นลดเวลากักตัวนักเดินทางทุกคนที่เข้าประเทศ

วานนี้ (14 ม.ค.65) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่า ตั้งแต่วันนี้ (15 ม.ค.65) เป็นต้นไปทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติจากทุกประเทศจะถูกลดเวลากักตัวลงเหลือเพียง 10 วัน จากเดิม 14 วัน สอดคล้องกับที่สถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติ ระบุว่า ระยะฟักตัวของเชื้อโอมิครอนอยู่ที่ราว 3 วันเท่านั้นจึงจะตรวจพบและ 99 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่แสดงอาการ จะถูกตรวจพบเชื้อภายใน 10 วัน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองกำหนดระยะเวลาการกักตัวของแรงงานที่จำเป็นได้ แต่ต้องกักตัวอย่างน้อย 6 วัน