ข่าวเด็ด 7 สี

ตลาด อ.ต.ก.ขายไข่ไก่ราคาหน้าฟาร์ม

 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ จัดกิจกรรมไข่ไก่เพื่อประชาชน นำไข่ไก่สด สะอาด ปลอดภัย มาจำหน่ายในราคาเดียวกับหน้าฟาร์ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจำหน่ายไข่ไก่บรรจุถาดละ 30 ฟอง แบบคละเบอร์ ราคา 90 บาท, เบอร์ 2 ถาดละ 96 บาท และเบอร์ 1 ถาดละ 102 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด