ข่าวเด็ด 7 สี

ปภ.เตือน เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง 15-18 ม.ค.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดูแลประชาชน หลังกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าช่วงวันที่ 15-18 มกราคม ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ จึงแจ้งจังหวัดพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมอุปกรณ์สาธารณภัย ทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที ขณะที่ประชาชน แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง