7hdร้อนออนไลน์

ฮ่องกงประกาศงดจัดเทศกาลตรุษจีน

วานนี้ (14 ม.ค.65) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นางแครี่ หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประกาศว่า จะขยายมาตรการควบคุมโรคออกไปให้ครบคลุมเทศกาลตรุษจีน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 -3 ก.พ.นี้ หมายความว่า การจัดงานต่าง ๆ ทั้งงานขนาดใหญ่ ตลาดดอกไม้ และงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ที่จัดโดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวฮ่องกง จะถูกงดทั้งหมด

ทั้งนี้ นางแครี่ หล่ำ ระบุว่า เธอตระหนักว่าคงมีคนจำนวนมากผิดหวังกับสิ่งนี้ แต่จำเป็นต้องทำเพื่อควบคุมโรค นอกจากนี้ ยังสั่งให้ร้านอาหารต่าง ๆ ต้องปิดให้บริการเวลา 18.00 น. เป็นเวลา 2 สัปดาห์ด้วย