ข่าวเด็ด 7 สี

ตรวจ ATK เชิงรุกชาวชุมชนห้วยขวาง

ข่าวเด็ด 7 สี - ชาวชุมชนแฟลตเคหะห้วยขวาง รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้า คนทำงานที่อยู่บริเวณโดยรอบ ได้วอล์กอินเข้ามาตรวจ ATK กับกลุ่มเส้นด้าย ที่ลานกีฬาห้วยขวาง โดยมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจ Swab เชื้อ ช่วยเหลือให้ชาวชุมชน ชาวแฟลต เด็กและผู้สูงอายุ ได้ตรวจโควิด-19 อย่างทั่วถึง

ผลปรากฏว่า ครึ่งวันตรวจไปได้กว่า 144 คน พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 5 คน ทีมเส้นด้ายจะประสานส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา โดยส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อที่พบ อยู่อาศัยในห้องพักเดียวกันกับครอบครัวในแฟลต จึงไม่สามารถแยกกักรักษาตัวที่บ้านได้ ต้องหา Hospitel ให้กักตัว และเข้าถึงยากรณีมีอาการด้วย