เจาะประเด็นข่าว 7HD

ก.เกษตรฯ เร่งขันนอตแก้ปัญหาเนื้อหมูแพง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกหารือด่วนคุมเข้มแก้ปัญหาหมูแพงทั้งระบบ พร้อมประสานกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบป้องกันการกักตุนสินค้า

หลังนายกรัฐมนตรี เรียกอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้ารายงานสถานการณ์การแก้ปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกา หรือ ASF ที่ทำเนียบรัฐบาล ล่าสุด นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคฯ อย่างเคร่งครัด จัดตั้ง WARROOM ทุกจังหวัด รายงานการดำเนินงานทุกวัน โดยย้ำหากตรวจพบการเกิดโรคฯ ให้รีบแจ้งและเร่งเข้าควบคุมจำกัดวงให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรน้อยที่สุด

สำหรับราคาเนื้อหมูที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2564 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 78.84 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14% จึงได้ให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เร่งศึกษาแนวทางในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตรกรฯ พร้อมประสานกับกระทรวงพาณิชย์ในการตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง

ด้าน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ จากการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ปี 2564 มีลูกสุกรเข้าคอกเลี้ยงเฉลี่ยราว 350,000 ตัว ซึ่งปัจจุบันปริมาณลูกสุกรเข้าเลี้ยงก็ยังคงมีตัวเลขใกล้เคียงกัน และจำนวนสุกรที่เข้าโรงเชือดก็มีปริมาณคงที่มาโดยตลอด จึงคาดว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เนื้อหมูราคาแพง อาจมาจากการกักตุนสินค้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงท่องเที่ยว จึงได้ประสานงานกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที