ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 15 ม.ค.65

วันที่ 15-18 มกราคมนี้ ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคอีสานตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตก ลมกระโชกแรง วันที่ 15-16 มกราคม จะมีผลกระทบที่ภาคเหนือตอนบนก่อน จากนั้นจะมีผลกระทบที่ภาคอีสานตอนบน ในวันที่ 17-18 มกราคม เตือนประชาชน 2 พื้นที่นี้ หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เกษตรกรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด 7-15 องศาเซลเซียส และมีฝน 30% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง บริเวณแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และตาก

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาวสุด 10-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-21 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้า เย็นสุด 19-23 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อ่าวไทยและทะเลอันดามัน บริเวณที่มีฝน คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้า ต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส