ข่าวเด็ด 7 สี

ผู้เลี้ยงเป็ดไข่ โอดค่าอาหารแพง จ.ราชบุรี

ข่าวเด็ดภาคดึก - ไปดูผู้เลี้ยงเป็ดไข่กันบ้าง นายชาติสิทธิ์ พิพัฒน์คุณากุล อายุ 58 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ ประมาณ 40,000 ตัว ในตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี บอกว่า เลี้ยงเป็ดหมุนเวียนหลายรุ่น ที่ผ่านมาประสบกับปัญหาโรคโควิด-19 ราคาตกเหลือฟองละไม่ถึง 3 บาท ตอนนี้เบอร์ใหญ่ ราคาปรับขึ้นมาเป็นฟองละ 4 บาท และลดลงตามขนาด แต่ก็ต้องประสบกับราคาค่าอาหารที่ปรับเพิ่มสูงเกินจริง ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนสูงขึ้นตามมาด้วย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรึงราคา หรือปรับลดราคาลง เพื่อไม่ให้ไปส่งผลกระทบกับผู้บริโภค ที่อาจจะต้องบริโภคไข่แพงในอนาคต