7HD ร้อนออนไลน์

"เรืองไกร" ร้อง "กกต." สอบผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม สส.กทม.ทั้ง 8 คน ยื่นเสียภาษีครบตามกฎหมายกำหนดหรือไม่

"เรืองไกร" ร้อง "กกต." สอบผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม สส.กทม.ทั้ง 8 คน ยื่นเสียภาษีครบตามกฎหมายกำหนดหรือไม่
วันนี้ (16 ม.ค.65) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ตรวจสอบผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม สส.กทม. เขต 9 ทั้ง 8 คน ว่ายื่นหลักฐานการเสียภาษี (ภงด.) ครบสามปีตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เนื่องจากเว็บไซต์ กกต. บอกไว้ว่า จะเปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามภายใน 7 วัน นับจากวันปิดรับการสมัคร

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า  พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ปี 2561 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง (2) กำหนดว่า ผู้สมัคร สส.จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปี อีกทั้งในทำนองเดียวกัน กกต. เคยเพิกถอนการสมัครผู้บริหารท้องถิ่นที่ยื่นหลักฐานการเสียภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมายมาแล้ว เช่น คำวินิจฉัยที่ 817/2564 คำวินิจฉัยที่ 844/2564 เป็นต้น ดังนั้น กรณีผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม สส.กทม.เขต 9 ทั้ง 8 คน ก็ต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษี (ภงด.) ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงร้องขอให้ กกต.ดำเนินการตรวจสอบต่อไป