ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจสอบถนนทางเข้าคลองสระแก้ว เอื้อนายทุนหรือไม่ ?

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ คุณสุธาทิพย์ ผาสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนในพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จังหวัดกระบี่ ซึ่งชาวบ้านร้องเรียนเข้ามา บอกว่าเป็นการสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางรายหรือไม่ ติดตามจากรายงาน

นี่เป็นสภาพถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าคลองสระแก้ว ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับเอกสารการร้องเรียนเข้ามา ขอให้ช่วยตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของโครงการ ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ชาวบ้านไม่ทราบเรื่องและไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วย อีกทั้งตลอดระยะทางไม่มีบ้านเรือนหรือสวนเกษตรของชาวบ้าน มีเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวของเอกชนเท่านั้น จึงตั้งข้อสังเกตว่าการก่อสร้างถนนดังกล่าว สร้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางรายหรือไม่

ทีมข่าวขับรถสำรวจตามภาพถนนที่ได้รับการร้องเรียน พบว่าถนนดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ส่วนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทกระบี่

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองขอสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และผู้ที่ใช้เส้นทาง ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากกรมทางหลวงชนบท ให้ดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับระยะทางการก่อสร้างโครงการถนน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง และอีกสายหนึ่งเป็นงานบำรุงทาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขณะที่ระยะทางความยาวรวมทั้งสองช่วง 2.900 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 14,9000,000 บาท

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องจุดสิ้นสุดของถนนบริเวณทางเข้าสวนปาล์ม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ชี้แจงว่า ติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ทั้งนี้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการ คอลัมน์หมายเลข 7 ได้นำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวหารือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่ และชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกระบี่ โดยลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งสอบถามชาวบ้านในพื้นที่

เวลานี้โครงการก่อสร้างถนนทั้ง 2 ช่วง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และเพิ่งสิ้นสุดสัญญาไปวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และหากการตรวจสอบของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่ มีความคืบหน้าอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอต่อไป