ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 15 ม.ค.65

ตอนบนของไทยยังมีอากาศเย็น แต่ในพื้นที่ภาคเหนือ ต้องระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในหลายจังหวัด ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เพราะว่ามีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ และยังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน ปกคลุมตอนบนของไทย ทำให้แต่ละพื้นที่มีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกน้อยในระยะนี้

สภาพอากาศในแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส และ มีฝน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ กับมีลมแรง ตกได้ที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็น กับมีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้าเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนเล็กน้อย อ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูง 1-2 เมตร ทะเลอันดามัน คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส