ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรจุกล่องยังชีพพระราชทาน เพื่อเชิญไปมอบแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เวลา 15.46 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรจุกล่องยังชีพพระราชทาน จำนวน 300 ชุด ภายในบรรจุ ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อเชิญไปมอบแก่ ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรจุกล่องยังชีพพระราชทาน จำนวน 200 ชุดด้วยพระองค์เอง และโปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ทรงติดตามสถานการณ์ ด้วยทรงห่วงใย และทรงหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน โอกาสนี้ พระราชทานกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคระบาดในสุกร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง