เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 มกราคม 2565

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 มกราคม 2565

วันที่ 16-17 มกราคม 2565 มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก เคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง