เช้านี้ที่หมอชิต

เรียกร้องอย่าบังคับเด็กฉีดวัคซีน แลกเรียนออนไซต์ จ.เชียงใหม่

เช้านี้ที่หมอชิต - ประเด็นนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ของภาครัฐอีกครั้ง เมื่อกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกบังคับเด็กฉีดวัคซีนโควิด-19 แลกได้เรียนออนไซต์ เพราะเห็นว่าเด็กไทยไม่ใช่หนูทดลอง ทั้งยังเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ขณะที่ ผู้ปกครองบางคนก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นประสิทธิภาพวัคซีน

ช่วงเย็นวานนี้ (16 ม.ค.) ที่บริเวณประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ "กลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์" สาขาภาคเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับสังคมในเรื่องการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เกี่ยวกับมาตรการบังคับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งทางตรง และทางอ้อมให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กนักเรียนที่บางโรงเรียนมีมาตรการห้ามเด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนไปเรียนหนังสือ ทั้งยังออกแถลงการณ์ระบุว่า ทางกลุ่มฯ ต้องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ต้องยืนอยู่บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยมีข้อเท็จจริงที่สนับสนุน คือ มนุษย์มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติชนิดที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดที่ป้องกันการติดเชื้อได้ จะเห็นว่าผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่ได้ติดเชื้อทุกคน

ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดเชื้อเป็นภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์ได้ และยังทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ส่วนการฉีดวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ หรือหยุดการแพร่เชื้อ เพราะการฉีดวัคซีนป้องกันเฉพาะผู้ที่ฉีดเท่านั้น และที่สำคัญตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่า วัคซีนมีผลเสียในระยะยาวหรือไม่

ดังนั้น การปฏิเสธการฉีดวัคซีนของบุคคลเป็นเหตุผลทางสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และที่สำคัญการรณรงค์ให้รับวัคซีนโดยระบุว่า ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเป็นผู้แพร่เชื้อ ก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง เพราะมีผู้ที่ได้รับวัคซีนจำนวนมากที่ติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการสร้างความเกลียดชัง และสร้างความแตกแยกในสังคม จึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน และขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวด้วย

นอกจากนี้ จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ากลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ขวบ มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 เพียง 0.001 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น จึงไม่สมควรที่จะไปบังคับให้เด็กกลุ่มนี้ฉีดวัคซีน เนื่องจากยังไม่มีผลวิจัยว่าปลอดภัยหรือไม่ ส่วนบุคคลทั่วไปอาจมีโรคประจำตัว ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ มีการห้ามคนกลุ่มนี้ไปสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิอย่างชัดเจน

ขณะที่ ผู้ปกครองบางคนยังไม่มีความเชื่อมั่นที่จะพาลูกไปฉีดวัคซีน เพราะเห็นว่าก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนก็มีผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรง บางรายถึงขั้นเสียชีวิต ขณะที่โรงเรียนหลายแห่งมีการบังคับให้เด็กฉีดวัคซีน และยังไม่มีอะไรยืนยันว่า เด็กกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจะติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

ข่าวอื่นในหมวด