เช้านี้ที่หมอชิต

ดีเดย์ ปรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ เป็นร้านอาหาร

เช้านี้ที่หมอชิต - กรุงเทพมหานคร อนุญาตให้สถานบริการ สถานบันเทิง และผับ บาร์ ที่ผ่านเกณฑ์การขออนุญาต ปรับมาให้บริการเป็นร้านอาหารได้ เริ่มคืนแรกเมื่อวานนี้ (16 ม.ค.)

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศให้สถานบริการ สถานบันเทิง และผับ บาร์ ปรับรูปแบบสถานที่เพื่อให้บริการ เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานเขตภายในวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา

โดยคืนแรกของการเปิดให้บริการ มีสถานประกอบการลักษณะดังกล่าวผ่านเกณฑ์การขออนุญาต จำนวน 413 แห่ง จากทั้งหมด 819 แห่ง พร้อมเปิดให้บริการตามมาตรการสาธารณสุข เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพื่อลดความแออัด และจัดที่นั่งไม่ให้นั่งตรงข้าม กรณีร้านเปิดโล่งต้องเว้นระยะห่างโต๊ะละ 1-2 เมตร ส่วนร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้เว้นระยะห่างโต๊ะละ 2 เมตร แต่หากเป็นร้านที่มีพื้นที่จำกัด ระยะห่างไม่ถึง 1 เมตร ต้องทำฉากกั้น และจำกัดเวลาการเข้าใช้บริการคนละไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยขณะเข้าใช้บริการห้ามเต้นรำ และตะโกนส่งเสียง

สำหรับพนักงานของร้าน ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และคัดกรองความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ Thai Save Thai หรือ แอปพลิเคชันที่ราชการกำหนดทุกวัน อีกทั้งให้พนักงานตรวจ ATK ทุก 7 วัน เพื่อความปลอดภัย