7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านเสม็ดน้อย ร้องให้ตรวจสอบการก่อสร้างถนน จ.สุรินทร์

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้าน บ้านเสม็ดน้อย หมู่ 6 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เรียกร้องให้ สตง. และ ป.ป.ช. ตรวจสอบการสร้างถนนเชื่อม 2 หมู่บ้าน ทั้งเรื่องงบประมาณ และการก่อสร้างที่ไม่เรียบร้อย

ถนนสายนี้เชื่อมระหว่าง หมู่ 6 บ้านเสม็ดน้อย กับหมู่ 9 บ้านเสม็ดใหญ่ มีการเจาะถนนเป็นช่วง ๆ แล้วไม่ดำเนินการต่อ ทิ้งไว้นานหลายเดือน ทำให้เดินทางไม่สะดวก ชาวบ้านต้องอ้อมไปใช้เส้นทางที่ไกลออกไป ส่วนงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างถนนบ้านเสม็ดน้อย หมู่ 6 ระยะทาง 280 เมตร ใช้งบ 425,000 บาท ส่วนถนนบ้านเสม็ดใหญ่ หมู่ 9 ระยะทาง 260 เมตร แต่ใช้งบ 447,900 บาท ชาวบ้านข้องใจว่าถนนระยะทางสั้นกว่า ทำไมถึงใช้งบประมาณมากกว่า

ทางด้านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได รักษาการ นายก อบต. ชี้แจงว่าถนนหมู่ 6 บ้านเสม็ดน้อยที่ถูกเจาะนั้น เพราะความหนาของถนนไม่ได้มาตรฐาน ส่วนงบประมาณที่แตกต่างกันนั้น เพราะถนนหมู่ 9 บ้านเสม็ดใหญ่ เข้าระบบประกวดราคาด้วยระบบ อี-บิดดิง ส่วนถนนหมู่ 6 ทาง อบต.เป็นผู้จัดสรรหาผู้รับเหมาเอง

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านอยากให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปด้วย