7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ป่าชุมชนวังโหรา คว้าสุดยอดป่าตัวอย่างระดับประเทศ

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต วันนี้ชมความสำเร็จของชุมชนบ้านวังโหรา จังหวัดสุพรรณบุรี ที่คว้าสุดยอดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศมาครองได้

คอลัมน์หมายเลข 7 และกรีนรีพอร์ต ติดตามการต่อสู้กว่า 2 ปี ของชาวบ้านชุมชนบ้านวังโหรา ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จากสัมปทานเหมืองแร่ควอตซ์ เพราะด้วยสภาพพื้นที่เป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้หายาก อยู่รอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย และมีอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ห้อมล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ที่สมบูรณ์ ชาวบ้านจึงเดินหน้าคัดค้านปกป้องอย่างถึงที่สุด จนสัมปทานเหมืองแร่ถูกตีตก ไม่ได้รับการอนุญาต

ผลจากความเข้มแข็งของชุมชน ล่าสุด ป่าชุมชนบ้านวังโหรา ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2564 จากกรมป่าไม้

เพื่อปกป้องผืนป่า และสร้างรายได้ สร้างประโยชน์ให้ชุมชน จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้