ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกฯ ผลักดันความเสมอภาคทางการศึกษา

ห้องข่าวภาคเที่ยง - รัฐบาลจับมือ 12 หน่วยงาน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เดินหน้าดึงนักเรียนกลับเข้าระบบ ภายใต้โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน" ตั้งเป้าเด็กนอกระบบต้องลดลง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับอีก 12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล "ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" และให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์ในทุกด้านอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งทำให้เด็กไทยหลุดออกจากระบบการศึกษา ในปี 2564 มากถึง 238,707 คน

หลังจากนี้ รัฐบาลจะเร่งสร้างโอกาสให้กับเด็ก ๆ ด้วยการพากลับเข้าระบบการศึกษาอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2565 เพื่อเติมเต็มด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยตั้งเป้าตัวเลขเด็กที่หลุดจากระบบต้องลดลง