เจาะประเด็นข่าว 7HD

โรงเรียนในหลายจังหวัด เริ่มเปิดให้กลับมาเรียน On-Site

เจาะประเด็นข่าว 7HD - เช้าวันนี้เราได้เห็นภาพนักเรียนสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนกันอีกครั้ง หลังต้องเรียนออนไลน์ 14 วัน ตามมาตรการลดความเสี่ยงการระบาดในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

โรงเรียนในหลายจังหวัดเริ่มเปิดให้กลับมาเรียน On-Site
เป็นวันแรกของการเปิดเรียน On-Site ที่ครู นักเรียน ได้กลับสู่ชั้นเรียนอีกครั้ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนทุกคนต้องตรวจ ATK และรอผลประมาณ 15 นาที หากผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ ก็เข้าเรียนในชั้นเรียนตามปกติ

สำหรับมาตรการในชั้นเรียน ยังคงนั่งเรียนแบบเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนนักเรียน แบ่งเป็นทีมสลับกันเรียน On-Site และ Online หลังจากนี้จะมีการสุ่มตรวจ ATK โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ วันแรกที่เปิดเรียนแบบ On-Site ที่ครูและนักเรียนมาเจอหน้ากัน หลังต้องเรียนออนไลน์มาหลายเดือน บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น มีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยแบ่งชั้นเรียน สลับเรียนแบบ On-Site และ Online ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง อีกทั้งนักเรียนต้องแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าชั้นเรียนด้วย

ไปที่จังหวัดยะลา ที่ทยอยเปิดเรียนแบบ On-Site เช่นกัน หลังปิดเรียนมาเกือบปี วันนี้ได้เห็นนักเรียนสวมเครื่องแบบมาเรียนอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยครูทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% ส่วนนักเรียนต้องได้รับวัคซีนครบโดส และผ่านการตรวจ ATK ส่วนที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบให้เรียน Online, On Demand, On-Air อยู่ที่บ้าน

ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนยังมีแผนเผชิญเหตุตามที่ ศบค.กำหนด เช่น หากในชั้นเรียนพบผู้ติดเชื้อ ให้ปิดเฉพาะห้องนั้น 3 วัน ให้กลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK และสังเกตอาการ หากติดเชื้อมากกว่านั้น ให้ปิดระดับชั้น หรือปิดโรงเรียน ตามสถานศึกษานั้นพิจารณา

นายกฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน โครงการพาน้องกลับมาเรียน
ส่วนนายกรัฐมนตรี วันนี้ไปที่กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และเปิดตัวแอปพลิเคชัน "พาน้องกลับมาเรียน" ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน มีโอกาสและความเท่าเทียมด้านการศึกษา โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19