7HD ร้อนออนไลน์

รมว.พาณิชย์ สั่งเบรกห้ามขึ้นราคาน้ำอัดลมเด็กขาด พร้อมตั้งวอร์รูมดูราคาสินค้าทั่วประเทศ

วันนี้ (17 ม.ค.65)  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ ได้เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง  พร้อมสั่งตั้งวอร์รูมดูแลปัญหาราคาสินค้า  โดยให้นายบุญยฤทธิ์  กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานทำหน้าที่ติดตามราคาสินค้า แก้ปัญหาและดำเนินคดีกับพวกฉวยโอกาสอย่างเต็มที่  พร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ระดับจังหวัด เป็นประธานวอรูมในระดับจังหวัด

ส่วนการขอปรับขึ้นราคาน้ำอัดลม นั้น ได้ให้กรมการค้าภายในเรียกผู้ประกอบการมาพบและหารือโดยได้กำชับห้ามมีการปรับขึ้นราคาน้ำอัดลมอย่างเด็ดขาดแล้ว