ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 17 ม.ค.65

ลมหนาวกำลังอ่อน ยังปกคลุมตอนบนของไทย ทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ มีฝนตกเล็กน้อย ติดตามใน "ฝนฟ้าอากาศ"

มวลอากาศเย็นกำลังอ่อน ยังคงปกคลุมไทยตอนบน ทำให้แต่ละพื้นที่มีอากาศเย็นตอนเช้า ขณะเดียวกันมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมภาคใต้ ยังมีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกเล็กน้อย

สภาพอากาศในแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ กับมีลมแรง ส่วนมากจะตกที่เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้าเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้า และมีฝนตกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนตกเล็กน้อย อ่าวไทย ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ทะเลอันดามัน คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส