ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่จังหวัดสุโขทัย

ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม 2565

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วง แห่งอาณาจักรสุโขทัย ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่น และทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ มากว่า 700 ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราช ในปี 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงค้นพบแท่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ เนินปราสาท จังหวัดสุโขทัย ต่อมา คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวอื่นในหมวด