ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 500 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่บ้านนาเกียน 4 คน

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอิทธิพลจากสภาพความกดอากาศสูงกำลังแรง ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้อุณหภูมิลดลง ซึ่งในปีนี้ สำรวจพบว่ามีประชาชนขาดแคลนเครื่องกันหนาว 420,612 คน โดยอำเภออมก๋อย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย ประกอบกับมีกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งบางส่วนยังขาดแคลนสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต การได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานครั้งนี้ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวอื่นในหมวด