เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 มกราคม 2565

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 มกราคม 2565

18-19 มกราคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบมีลมตะวันตกพัดปกคลุม