สนามข่าว 7 สี

หลายโรงเรียนเปิดเรียนแบบ On-Site คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

สนามข่าว 7 สี - จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตามที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ แถลงเมื่อวานนี้ (17 ม.ค.) เตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติมากขึ้น หลังไทยสามารถควบคุมการระบาดเชื้อโอมิครอนได้ ขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาหลายแห่ง จากที่ต้องปรับการเรียนการสอนมาเป็นออนไลน์ ล่าสุด หลายโรงเรียนทั่วประเทศเริ่มกลับมาเปิดเรียนแบบ On-Site อีกครั้ง โดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุข 

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีมติอนุญาตให้นักเรียนหลายโรงเรียนในพื้นที่กลับมาเปิดการเรียนแบบ On-Site อีกครั้ง พบมีนักเรียนลายโรงเรียนเดินทางมาเรียนกันตามปกติ อย่างที่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เขตอำเภอเมือง ที่เปิดเรียนแบบออนไซต์ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ และกำชับสวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งบริการตรวจ ATK ให้นักเรียนทุกคนที่เข้ามาในเขตโรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผลการตรวจไม่พบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่คนเดียว

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังให้คณะครูผู้สอนทุกคนตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ พร้อมจัดเตรียมแผนแนวทางปฏิบัติเผชิญเหตุ ขณะเปิดเรียนแบบออนไซต์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน และสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองอีกด้วย

เช่นเดียวกับที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ที่กลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติอีกครั้ง โดยเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนก่อนเดินทางมาโรงเรียนต้องตรวจ ATK ด้วยตัวเองที่บ้าน แล้วนำผลมาแสดงให้ครูดู ถึงจะอนุญาตให้เข้าห้องเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนได้

ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เผยว่า ทางโรงเรียนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นอันดับแรก จึงได้หยุดเรียน On-Site ในรอบนี้มาตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่ และหลังปีใหม่อีก 2 สัปดาห์ กระทั่งเมื่อวานกลับมาเปิดเรียนได้แบ่งเด็กนักเรียนในแต่ละห้องออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ก, ข และ ค สลับกันมาเรียนวันเว้นวัน ประมาณห้องละ 20 คน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จึงขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการว่าบุตรหลานของท่านจะปลอดภัย