สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : เปิดโรงเรียน กทม. เตรียมแผนเผชิญเหตุ

สนามข่าว 7 สี - โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 109 แห่ง กลับมาเปิดเรียนแบบ On-site อีกครั้ง หลังจากที่ต้องปิด เพื่อสลับมาเรียน Online ตามมาตรการ Work Form Home หลังปีใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ติดตามจากรายงานของคุณทัศนีย์ ลาสันเทียะ

เช้าวันเปิดเรียนแบบ On-site 17 มกราคม ครู นักเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังคงตื่นเต้นกับการเดินทางมาโรงเรียน เพราะต้องเข้ารับการตรวจ ATK คัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่หน้าประตู หากผลเป็นลบ ให้ผ่านเข้าชั้นเรียนได้

มาตรการในชั้นเรียน ยังคงนั่งเรียนแบบเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนนักเรียน ห้องละ 25 คน แบ่งเป็นทีม A และ ทีม B สลับกันมาเรียนทั้ง On-site และ Online ทีมละ 1 สัปดาห์ พร้อมสุ่มตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน 15 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครูนักเรียน เพื่อสกัดโควิด-19 ไม่ให้เล็ดลอดเข้ามา

ส่วนแผนการเผชิญเหตุ กรณีพบนักเรียนติดเชื้อ 1 คน ให้ห้องเรียนนั้น หยุดทำการสอนเป็นเวลา 3 วัน แยกกลุ่มเสี่ยงสูงไปกักตัวดูอาการ ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้กลับเข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ต้องปิดทั้งสถานศึกษา

ความสุขของการมาโรงเรียน คือ การได้เรียนอย่างเต็มที่ มีบทสนทนาให้พูดคุยโต้ตอบระหว่างกัน และได้ซักถามตามตำราที่สงสัย ต่างจากการเรียน Online ที่ต้องนั่งเรียนเพียงลำพังอยู่กับบ้าน และจดจ่อกับหน้าจอเกือบทั้งวัน

อีกไม่นาน รุ่นน้องชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 อายุ 5-11 ขวบ คงได้กลับมาเรียน On-site ในเร็ววัน เพราะกลางเดือนหน้า เด็ก ๆ หลายคนจะได้รับการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกัน ต่อสู้กับโรคโควิด-19