7 สีช่วยชาวบ้าน

เตรียมโครงการวางท่อส่งน้ำ แก้ปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร จ.สมุทรสาคร

7 สีช่วยชาวบ้าน - หลังเกิดปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสมุทรสาคร จนชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข ล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมวางท่อส่งน้ำแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน ด้วยการแจกจ่ายน้ำจืดสำหรับทำการเกษตรให้กับสวนกล้วยไม้ สวนผัก และสวนผลไม้ ในพื้นที่ตำบลบางยาง ตำบลหนองนกไข่ และตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน

โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำปั๊มหอยโข่งแรงดันสูง เพื่อสูบน้ำจืดจากพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบางยาง ฝั่งตะวันตก ผ่านสะพานบางยางรุ่งสินพัฒนา ไปยังพื้นที่หมู่ 11 ตำบลบางยาง ฝั่งตะวันออก ส่งเข้าคลองซอยต่าง ๆ ให้กับพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจะช่วยแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ได้ รวมทั้งทำให้ผลผลิตต่าง ๆ ได้รับน้ำอย่างเพียงพอ สร้างรายได้และสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป