7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านร้อง อบต.เจาะบ่อบาดาล แต่ใช้งานไม่ได้ จ.มหาสารคาม

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้านโพธิ์ทอง ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ร้องให้ อบต.หนองเหล็ก แก้ปัญหาบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ที่เจาะไว้ แต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และขอให้เร่งจ่ายเงินคืนให้ชาวบ้านด้วย

ตัวแทนชาวบ้าน เล่าว่า กลางปี 2563 มีเจ้าหน้าที่จาก อบต.หนองเหล็ก เข้ามาแจ้งว่าทาง อบต.มีโครงการเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม เป็นการเจาะบ่อบาดาลให้ฟรี แต่ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 5 คน เพื่อใช้น้ำจากบ่อบาดาลร่วมกัน ปรากฏว่ามีชาวบ้านสนใจตั้งกลุ่ม และส่งชื่อเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

จากนั้นทาง อบต.หนองเหล็ก ได้พาผู้รับเหมาเข้ามาเจาะบ่อบาดาลให้ แต่เมื่อเจาะเสร็จมีการเรียกเก็บเงิน 18,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ อบต.หนองเหล็ก บอกให้ชาวบ้านจ่ายไปก่อน อีกไม่เกิน 6 เดือนจะได้รับเงินส่วนนี้คืน แต่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับเงินคืน และยังไม่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้กับบ่อบาดาลด้วย ชาวบ้านจึงอยากให้ อบต.หนองเหล็ก ช่วยเหลือเร่งรัดติดตามเรื่องการจ่ายเงินคืน เพราะชาวบ้านบอกว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งเอง