7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเมืองพัทยาเร่งแก้ไข ผู้รับเหมาขุดทางเท้าแล้วทิ้งงาน จ.ชลบุรี

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร้องเรียนปัญหาการปรับปรุงทางเท้าไม่เรียบร้อย ทิ้งงานไว้จนหมดสัญญา

จุดที่ถูกร้องเรียนในครั้งนี้คือ ทางเท้าริมถนนสายพัทยากลาง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ปากทางติดถนนสุขุมวิท จนถึงแยกถนนพัทยาสาย 3 ซึ่งเมืองพัทยาได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการ ด้วยงบประมาณกว่า 28 ล้านบาท และยังพบว่าการดำเนินการดังกล่าวสิ้นสุดสัญญาไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 แต่สภาพทางเท้าในขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย แผ่นปูพื้นที่ถูกกองทิ้งไว้ไม่เป็นระเบียบ รวมทั้งฝาปิดท่อระบายน้ำก็ไม่มี กลายเป็นภาพที่ไม่น่ามอง และยังอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทาง โดยเฉพาะคนพิการที่ไม่สามารถใช้เส้นทางได้เลย ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างมาก

เนื่องจากที่ผ่านมา ในพื้นที่เมืองพัทยา มีปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานอยู่บ่อยครั้ง ชาวบ้านจึงอยากให้เมืองพัทยา เข้ามาสำรวจและสั่งการให้เร่งแก้ไข เพราะปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยว และยังทำให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย