7HDร้อนออนไลน์

งานเข้าพ่อ-แม่ 5 ผู้ต้องหายิงเสือโคร่ง ล่าสุด กรมอุทยานฯ สั่งขับไล่-รื้อถอนบ้านออกไปให้พ้นเขต อช. ภายใน 30 วัน

วันนี้ 18 ม.ค.65 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้สั่งการให้ นายกมลาศ อิสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม นายศรันย์วุฒิ พรสรายุทธ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.18 (วังเกียง) และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รวม 30 นาย ให้ไปติดประกาศคำสั่ง ที่บ้านผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ประกอบไปด้วย 1.นายรัชชานนท์ อายุ 30 ปี 2.นายศุภชัย อายุ 34 ปี 3.นายจอแห่ง อายุ 38 ปี 4.นายกูกือ อายุ 37 ปี และ 5.นายโชเอ อายุ 66 ปี ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมถูกดำเนินคดี ในข้อหาล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง เสือโคร่ง ที่ใกล้สูญพันธุ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งข้อหาอื่นๆ อีก 10 ข้อหา รวมเป็น 11 ข้อหา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. และวันที่ 15 ม.ค.65 ซึ่งในวันเดียวกัน คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักอาศัยของผู้ต้องหา 5 คน (4 หลัง) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แต่ไม่พบพยานหลักฐานการกระทำการกระทำผิด

โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ให้ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน หรือญาติหรือบริวาร ที่อยู่ในบ้าน หรือโรงเรือนทั้ง 4 หลังดังกล่าว ต้องออกไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและต้องรื้อถอน บ้าน หรือโรงเรือน ไปให้พ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 30 วัน นับแต่วันนี้ มิฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19 (1) ฐาน ยึดถือครอบครอง ที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท ถึง 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ‘ทส.เป็นหนึ่งเดี่ยว’ และ ‘ทส. ยกกำลัง X’ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน หรือญาติหรือ บริวาร ที่อยู่อาศัย ในบ้าน หรือโรงเรือน ทั้ง 4 หลังดังกล่าว ได้รับการผ่อนปรน ให้อยู่อาศัย ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่มติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ด้านป้องกันพื้นที่ ป่าไม้และอื่นๆ ได้บัญญัติไว้ว่า ถ้ามีการ กระทำการใดๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ หรือขยายพื้นที่อยู่อาศัย ที่ทำกินเพิ่มเติม หรือเป็นการทำลาย หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่า หรือสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการ ตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อป้องกัน มิให้มีการยึดถือครอบครอง พื้นที่ ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ สั่งให้ผู้กระทำความผิด ออกจากพื้นที่ ทำลาย รื้อถอน และหรือ ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

ดังนั้นการที่ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ได้กระทำการล่าเสือโคร่งที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ใกล้ สูญพันธุ์ หรือกระทำการ ผิดกฎหมายข้อหาอื่นๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ส่วนญาติหรือบริวาร ที่อยู่อาศัยในบ้านหรือโรงเรือนดังกล่าว รู้ หรือ ควรรู้ ในเรื่องดังกล่าว กับไม่ห้ามปราม การกระทำในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการฝ่าฝืนหรือผิดเงื่อนไข ตามมติ คณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย.2541ด้านป้องกัน เพราะฉะนั้น ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน หรือญาติ หรือบริวาร ที่อยู่ในบ้านหรือโรงเรือนทั้ง 4 หลัง ดังกล่าว จึงต้องออกจากในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และต้องทำลาย รื้อถอน บ้านหรือ โรงเรือน ทั้ง 4 หลัง ดังกล่าว ไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ด้วย ตามมติ ครม. 30 มิ.ย.2541 ด้านป้องกัน ที่ได้บัญญัติไว้

ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลฎีกาได้เคยมีคำพิพากษา วางแนวเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า บุคคลใดถึงแม้อ้างว่า มาอยู่ก่อนหรืออยู่หลังประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หากมิได้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองโดยชอบกฎหมายในที่ดินนั้น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะมาอยู่อาศัยนานเพียงใดก็ตาม เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 2480/2541

จุดล่าเสือโคร่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ส่วนบ้านพักผู้ต้องหา 5 คน 4 หลัง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม