7HDร้อนออนไลน์

สธ.พร้อมชง ศบค.คลายล็อกปรับพื้นที่โซนสี เพิ่มแซนด์บ็อก สถานบันเทิงปิดต่อ

วันนี้ (18 ม.ค.65 ) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สธ. เตรียมเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เรื่องการปรับพื้นที่โซนสี เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายในเรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้น รวมไปถึงการขอความเห็นให้เปิดลงทะเบียนการเดินทางเข้าประเทศในระบบ Test&Go อีกครั้งในเดือน ก.พ.65 แต่ในประเด็นนี้ต้องประเมินสถานการณ์ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ของประเทศต้นทาง

จากการประเมินสถานการณ์ในประเทศ หลังปีใหม่ 18 วัน การติดเชื้อป่วยหนักและความสูญเสีย ที่อยู่ในระดับ 1 ต่อ 1,000 ตามหลักวิชาการถือว่าอยู่ในจุดที่รับมือได้ สถานการ์ระบาดได้ชะลอตัวมาเกือบ 2 สัปดาห์ นำมาสู่การหารือเรื่องคลายล็อก รวมถึง การพิจารณาเพื่อเพิ่มจังหวัดแซนด์บ็อก ส่วน กทม. อยู่ในส่วนการปกครองของกรุงเทพมหานคร ทางกระทรวงสาธารณสุข จะไม่เข้าไปก้าวก่ายการปฏิบัติงาน

นายอนุทิน กล่าวถึงประเด็นสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ จะยังไม่มีการพิจารณาในการประชุม ศบค.นัดนี้ เพราะยังเป็นจุด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ถ้าเปิดแล้วควบคุมได้ ก็พร้อมคลายล็อก แต่ถ้าเปิดแล้วควบคุมยากถึงควบคุมไม่ได้ ก็ต้องพิจารณากันให้ละเอียด

สำหรับเรื่องวัคซีน ปีนี้ ประเทศไทยยืนยันการจัดหาที่ 120 ล้านโดสแล้ว เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากปัจจุบัน เราให้ความสำคัญกับเข็มบูสเตอร์ สถานการณ์ในประเทศมีความสูญเสียต่ำ เพราะได้ประสิทธิภาพของวัคซีนเข้ามาช่วย เร็วๆ นี้ จะเริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบด้วย

“สำหรับเรื่องชุดตรวจเอทีเค ปัจจุบัน มีความต้องการอยู่มาก ต้องขอบคุณความตื่นตัวของประชาชน จึงได้มอบนโยบายให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จัดหาชุดตรวจ มาให้ประชาชนและห้ามจำหน่ายเกินราคาทุน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้คนไทย สถานการณ์ปัจจุบันนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้นทุกฝ่ายยังประมาทไม่ได้”