ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 18 ม.ค.65

ภาคเหนือ และภาคใต้ ยังต้องฝนฟ้าคะนองในหลายจังหวัด ส่วนภาพรวมตอนบนของไทย เช้า ๆ ยังมีอากาศเย็น ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เพราะมวลอากาศเย็น ยังปกคลุมตอนบนของไทย ทำให้มีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า ขณะเดียวกันลมตะวันตก และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ต้องระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรด้วย

สภาพอากาศแต่ละภาค 
ภาคเหนือ อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส และมีฝน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา และน่าน ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้าเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-34 องศาฯ ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกที่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง อ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูง 1-2 เมตร ทะเลอันดามัน คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส