ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร โดยมี นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายอำเภอ 11 อำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 100 คน ใน 12 อำเภอ

จากนั้น เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้เลี้ยงสุกร 100 คน จาก 4 อำเภอ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอำเภอเมือง อำเภอจังหาร อำเภอโพนทอง และอำเภอธวัชบุรี นำเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบมารับสิ่งของพระราชทาน ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ซึ่งต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ได้รับผลกระทบ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง