ข่าวดึก 7HD

การรถไฟฯ เร่งซ่อมถนนลูกคลื่นเลียบทางรถไฟ

ข่าวดึก 7HD - การรถไฟแห่งประเทศไทย สั่งให้ผู้รับเหมาเร่งเข้าซ่อมแซมถนนลูกคลื่น หรือถนนเลียบทางรถไฟ ช่วงดอนเมือง-หลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคมนี้ คาดจะใช้เวลาดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน

หลังจากมีข้อร้องเรียนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนกำแพงเพชร 6 หรือ ถนนเลียบทางรถไฟช่วงดอนเมือง-หลักสี่ บริเวณใต้แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งผิวถนนมีลักษณะเป็นลูกคลื่น ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการติดตามดูแลการซ่อมแซมพื้นผิวถนนเลียบทางรถไฟต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 โดยในส่วนที่มีปัญหาร้องเรียน ได้สั่งการให้บริษัทที่รับผิดชอบโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้ว ซึ่งยังอยู่ในช่วงการประกันความชำรุดบกพร่องของการก่อสร้าง จึงไม่ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเพิ่มแต่อย่างใด

โดยกำหนดแนวทางการซ่อมแซม แบ่งเป็น 4 จุด ในระยะเร่งด่วน เริ่มวันที่ 25 มกราคมนี้ เป็นต้นไป จะเร่งเข้าซ่อมแซมผิวจราจรที่ปูดนูนเป็นลูกคลื่น ตลอด 4 ช่องจราจร โดยจะปิดการจราจรพร้อมกับทำการรื้อผิวแอสฟัลต์ออก และทำการปรับชั้นทางตลอดแนวให้เรียบเสมอกันก่อนจะคืนผิว แอสฟัลติก เมื่อแล้วเสร็จในจุดที่ 1 จะทยอยซ่อมแซมในจุดที่ 2-4 คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการได้ครบทุกจุดประมาณ 2 เดือน

ยืนยันว่าได้ติดตามดูแลซ่อมแซมถนนเลียบทางรถไฟอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยแผนการแก้ไขในระยะยาว การรถไฟแห่งประเทศไทย จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนน