เช้าข่าว 7 สี

ครม.อนุมัติงบ 1,480 ล้านบาท แก้สินค้าราคาแพง

เช้าข่าว 7 สี - รัฐบาล ออกมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง ควักเงิน 1,480 ล้านบาท จัดหาสินค้าดี ราคาถูก จำหน่ายให้ประชาชนทั่วประเทศ คาดเริ่มดำเนินการได้ในสัปดาห์หน้า

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ 1,480 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 3 เดือน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ หวังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้า ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ

โดยงบประมาณจำนวนนี้ จะนำไปจัดหาสินค้าตามชนิด ปริมาณ และราคาที่กำหนด เช่น สินค้าเกษตร, เนื้อหมู, เนื้อไก่, ไข่ไก่, สินค้าอุปโภคบริโภค จากสมาคมผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งในพื้นที่ เพื่อนำไปขายยังจุดจำหน่ายบริเวณร้านสะดวกซื้อ, ห้างท้องถิ่น, ตลาด, พื้นที่สาธารณะ, ลานอเนกประสงค์, สถานีบริการน้ำมัน รวม 3,050 จุด และจำหน่ายตามแหล่งชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรถ Mobile พาณิชย์ไม่น้อยกว่า 50 คัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้าง และจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภค คาดว่าจะเริ่มได้ในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปกำกับดูแลราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน ตรวจสอบไม่ให้มีการกักตุน และตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ก่อนกำชับให้กระทรวงพาณิชย์รายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ด้วย